Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening onbenutte plancapaciteit, detailhandel, horeca en kantoren

Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening onbenutte plancapaciteit, detailhandel, horeca en kantoren heeft op 23-06-2020 de status voorontwerp gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.00006BP00
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0080.00006BP00-VO01
Planstatus
voorontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 255.619.633 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein - 3 (artikel 5 bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik) (art. 4) 7.947 0,00%

- Centrum - 2 (artikel 5 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 8) 53 0,00%
- Centrum - 3 (artikel 6 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 9) 399 0,00%
- Centrum - 4 (artikel 7 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 10) 2.804 0,00%
- Centrum - (artikel 5 bestemmingsplan Mantgum) (art. 6) 3.832 0,00%
- Centrum - (artikel 9 bestemmingsplan Stiens) (art. 7) 20.854 0,01%

- Detailhandel - (artikel 10 bestemmingsplan Grou) (art. 12) 4.359 0,00%
- Detailhandel - (artikel 5 bestemmingsplan Leeuwarden - Huizum) (art. 13) 2.158 0,00%
- Detailhandel - (artikel 6 bestemmingsplan Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet ) (art. 14) 9.907 0,00%

- Dienstverlening - (artikel 5 bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Harlingerstraatweg en Meester P.J. Troelstraweg) (art. 16) 1.287 0,00%
- Dienstverlening - (artikel 6 bestemmingsplan Leeuwarden - Huizum) (art. 17) 10.164 0,00%

- Gemengd - 1 (artikel 11 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 31) 80 0,00%
- Gemengd - 2 (artikel 12 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 32) 4.040 0,00%
- Gemengd - (artikel 10 bestemmingsplan Bestemmingsplan Bilgaard, Leeuwarder Bos en omgeving) (art. 18) 18.401 0,01%
- Gemengd - (artikel 11 bestemmingsplan Grou) (art. 19) 237 0,00%
- Gemengd - (artikel 11 bestemmingsplan Stiens) (art. 20) 11.738 0,00%
- Gemengd - (artikel 4 bestemmingsplan Stationskwartier) (art. 21) 11.177 0,00%
- Gemengd - (artikel 5 bestemmingsplan Indische Buurt) (art. 22) 6.629 0,00%
- Gemengd - (artikel 5 bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, restgebied en omgeving) (art. 23) 4.369 0,00%
- Gemengd - (artikel 6 bestemmingsplan Wergea) (art. 24) 952 0,00%
- Gemengd - (artikel 7 bestemmingsplan Goutum) (art. 25) 4.051 0,00%
- Gemengd - (artikel 7 bestemmingsplan Leeuwarden - Huizum) (art. 26) 3.565 0,00%
- Gemengd - (artikel 7 bestemmingsplan Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet) (art. 27) 65.657 0,03%
- Gemengd - (artikel 7 bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet) (art. 28) 2.268 0,00%
- Gemengd - (artikel 7 bestemmingsplan Wielenpôlle, Schepenbuurt, de Plantage en omgeving) (art. 29) 7.290 0,00%
- Gemengd - (artikel 9 bestemmingsplan Jirnsum) (art. 30) 37.427 0,01%
- Gemengd - Wonen (artikel 13 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 33) 1.560 0,00%

- Kantoor - (artikel 11 bestemmingsplan Leeuwarden - Vosseparkwijk) (art. 35) 10.785 0,00%

- Maatschappelijk - (artikel 12 bestemmingsplan Leeuwarden - Huizum) (art. 36) 1.031 0,00%
- Maatschappelijk - (artikel 8 bestemmingsplan Camminghaburen) (art. 37) 456 0,00%

- Centrumgebied (artikel 3 bestemmingsplan bestemmingsplan Grou Kom - Beschermd dorpsgezicht) (art. 11) 5.627 0,00%
- Detailhandelsdoeleinden - (artikel 11 bestemmingsplan Wirdum) (art. 15) 423 0,00%
- Gemengd gebied (artikel 4 bestemmingsplan bestemmingsplan Grou Kom - Beschermd dorpsgezicht ) (art. 34) 210 0,00%
- Verblijfsgebied (artikel 11 bestemmingsplan bestemmingsplan Grou Kom - Beschermd dorpsgezicht) (art. 42) 683 0,00%
- Woondoeleinden 2 (artikel 4 bestemmingsplan Wirdum) (art. 61) 306 0,00%

- Tuin - (artikel 12 Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet) (art. 39) 7 0,00%
- Tuin - (artikel 13 Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet) (art. 40) 439 0,00%
- Tuin - (artikel 22 bestemmingsplan Grou) (art. 41) 296 0,00%
- Tuin - (artikel 7 bestemmingsplan Wirdum) (art. 38) 12 0,00%

- Water - (artikel 23 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 43) 294 0,00%

- Wonen - (artikel 15 bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Harlingerstraatweg en Meester P.J. Troelstraweg) (art. 46) 475 0,00%
- Wonen - (artikel 17 bestemmingsplan Achter de Hoven) (art. 47) 372 0,00%
- Wonen - (artikel 18 bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet) (art. 48) 1.630 0,00%
- Wonen - (artikel 18 bestemmingsplan Wergea) (art. 49) 312 0,00%
- Wonen - (artikel 19 Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet) (art. 50) 345 0,00%
- Wonen - (artikel 20 bestemmingsplan Leeuwarden - Huizum) (art. 51) 1.997 0,00%
- Wonen - (artikel 24 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 52) 463 0,00%
- Wonen - (artikel 26 bestemmingsplan Grou) (art. 44) 633 0,00%
- Wonen - (artikel 9A bestemmingsplan Stationskwartier) (art. 53) 469 0,00%
- Wonen - (Bestemmingsplan Bûtengebiet) (art. 54) 3.637 0,00%
- Wonen - Woongebouw (artikel 20 bestemmingsplan Leeuwarden - Vosseparkwijk) (art. 56) 2.216 0,00%
- Wonen - Woongebouw (artikel 20 Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet) (art. 57) 6.238 0,00%
- Wonen - Woongebouw (artikel 22 bestemmingsplan Leeuwarden - Huizum) (art. 58) 4.226 0,00%
- Wonen - Woongebouw (artikel 26 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 59) 698 0,00%
- Wonen - Woongebouw (artikel 9B bestemmingsplan Stationskwartier) (art. 60) 10.757 0,00%

- Woongebied - (artikel 20 bestemmingsplan Stiens) (art. 62) 3.188 0,00%
- Woongebied - (artikel 7 bestemmingsplan De Zuidlanden, plandeel Wiarda) (art. 63) 15.175 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 35) 1.654 0,00%