Bestemmingsplan Leeuwarden - Mr. P.J. Troelstraweg (koetsenstalling)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.01001BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.01001BP00-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 15.336 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 10.854 70,78%

- Bedrijf - Koetsenstalling (art. 4) 4.482 29,22%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Mr. P.J. Troelstraweg