Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.01002BP00 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.01002BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.027.686 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 26.950.147 70,87%

- Bedrijf (art. 4) 108.615 0,29%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 5) 37.464 0,10%

- Maatschappelijk (art. 6) 6.715 0,02%
- Maatschappelijk - Militaire luchthaven (art. 7) 4.095.996 10,77%
- Maatschappelijk - Militair munitiedepot (art. 8) 78.261 0,21%

- Natuur (art. 9) 3.284.446 8,64%

- Recreatie (art. 10) 249.613 0,66%

- Sport - Manege (art. 11) 8.537 0,02%

- Verkeer (art. 12) 2.077.795 5,46%
- Verkeer - Railverkeer (art. 13) 220.761 0,58%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 377.707 0,99%

- Water (art. 15) 199.150 0,52%
- Water - Vaarweg (art. 16) 108.479 0,29%

- Wonen (art. 17) 223.742 0,59%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 18) 19.896 0,05%
- Leiding - Gas (art. 19) 314.211 0,83%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 20) 731.291 1,92%
- Leiding - Riool (art. 21) 33.179 0,09%
- Leiding - Water (art. 22) 185.484 0,49%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 186.074 0,49%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 592.882 1,56%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 11.822.939 31,09%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 26) 51.212 0,13%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 1.685.116 4,43%
- Waarde - Monumentale bomen (art. 28) 2.718 0,01%
- Waarde - Natuur (art. 29) 1.974.360 5,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 33.1) 4.882.656 12,84%
- geluidzone - luchtvaart 35-40 Ke (art. 33.2) 941.238 2,48%
- geluidzone - luchtvaart 40-45 Ke (art. 33.3) 477.249 1,26%
- geluidzone - luchtvaart 45-50 Ke (art. 33.4) 281.117 0,74%
- geluidzone - luchtvaart 50-55 Ke (art. 33.5) 295.351 0,78%
- geluidzone - luchtvaart 55-60 Ke (art. 33.6) 254.683 0,67%
- geluidzone - luchtvaart 60-65 Ke (art. 33.7) 85.074 0,22%

- luchtvaartverkeerzone - ils verstoringsgebied 1 (art. 33.8) 1.941.237 5,10%
- luchtvaartverkeerzone - ils verstoringsgebied 2 (art. 33.9) 6.284.204 16,53%
- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 33.10) 15.285.284 40,20%

- veiligheidszone - lpg (art. 33.11) 9.375 0,02%
- veiligheidszone - munitie a (art. 33.12) 791.384 2,08%
- veiligheidszone - munitie b (art. 33.12) 501.047 1,32%
- veiligheidszone - munitie c (art. 33.12) 991.383 2,61%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 33.13) 520.135 1,37%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 12.4) 5.842 0,02%