Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied heeft op 23-04-2014 de status vastgesteld gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.01002BP00
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0080.01002BP00-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.027.686 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 26.950.147 70,87%

- Bedrijf (art. 4) 108.615 0,29%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 5) 37.464 0,10%

- Maatschappelijk (art. 6) 6.715 0,02%
- Maatschappelijk - Militaire luchthaven (art. 7) 4.095.996 10,77%
- Maatschappelijk - Militair munitiedepot (art. 8) 78.261 0,21%

- Natuur (art. 9) 3.284.446 8,64%

- Recreatie (art. 10) 249.613 0,66%

- Sport - Manege (art. 11) 8.537 0,02%

- Verkeer (art. 12) 2.077.795 5,46%
- Verkeer - Railverkeer (art. 13) 220.761 0,58%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 377.707 0,99%

- Water (art. 15) 199.150 0,52%
- Water - Vaarweg (art. 16) 108.479 0,29%

- Wonen (art. 17) 223.742 0,59%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 18) 19.896 0,05%
- Leiding - Gas (art. 19) 314.211 0,83%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 20) 731.291 1,92%
- Leiding - Riool (art. 21) 33.179 0,09%
- Leiding - Water (art. 22) 185.484 0,49%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 186.074 0,49%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 592.882 1,56%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 11.822.939 31,09%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 26) 51.212 0,13%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 1.685.116 4,43%
- Waarde - Monumentale bomen (art. 28) 2.718 0,01%
- Waarde - Natuur (art. 29) 1.974.360 5,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 33.1) 4.882.656 12,84%
- geluidzone - luchtvaart 35-40 Ke (art. 33.2) 941.238 2,48%
- geluidzone - luchtvaart 40-45 Ke (art. 33.3) 477.249 1,26%
- geluidzone - luchtvaart 45-50 Ke (art. 33.4) 281.117 0,74%
- geluidzone - luchtvaart 50-55 Ke (art. 33.5) 295.351 0,78%
- geluidzone - luchtvaart 55-60 Ke (art. 33.6) 254.683 0,67%
- geluidzone - luchtvaart 60-65 Ke (art. 33.7) 85.074 0,22%

- luchtvaartverkeerzone - ils verstoringsgebied 1 (art. 33.8) 1.941.237 5,10%
- luchtvaartverkeerzone - ils verstoringsgebied 2 (art. 33.9) 6.284.204 16,53%
- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 33.10) 15.285.284 40,20%

- veiligheidszone - lpg (art. 33.11) 9.375 0,02%
- veiligheidszone - munitie a (art. 33.12) 791.384 2,08%
- veiligheidszone - munitie b (art. 33.12) 501.047 1,32%
- veiligheidszone - munitie c (art. 33.12) 991.383 2,61%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 33.13) 520.135 1,37%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 12.4) 5.842 0,02%