• Bestemmingsplannen»
  • Leeuwarden»
  • Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Oprichten/vervangen windmolen westelijk van Overijsselsestraat ten zuiden van Reduzum

Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Oprichten/vervangen windmolen westelijk van Overijsselsestraat ten zuiden van Reduzum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.01002OGV18 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.01002OGV18-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 720 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Oprichten/vervangen windmolen westelijk van Overijsselsestraat ten zuiden van Reduzum 720 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan