Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Legalisatie uitbreiding melkveehouderij Hilaarderdyk 3 Jellum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.01002OGV20 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.01002OGV20-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.654 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Legalisatie uitbreiding melkveehouderij Hilaarderdyk 3 Jellum 1.654 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%