Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verbouw boerderij tot twee woningen Arsumerdyk 4 Jorwert

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.01002OGV22 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.01002OGV22-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 515 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verbouw boerderij tot twee woningen Arsumerdyk 4 Jorwert 515 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Arsumerdyk