• Bestemmingsplannen»
  • Leeuwarden»
  • Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realiseren schuur voor meubelmakerij Tsienzerbuorren 2 Reduzum

Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realiseren schuur voor meubelmakerij Tsienzerbuorren 2 Reduzum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.01002OGV26 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.01002OGV26-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.462 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realiseren schuur voor meubelmakerij Tsienzerbuorren 2 Reduzum 1.462 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Tsienzerbuorren