Wijzigingsplan Leeuwarden Buitengebied - Gronden voormalige rijksweg N31

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.01002WP01 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.01002WP01-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 60.971 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 60.971 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 4) 916 1,50%

- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 5) 4.062 6,66%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 6.1) 60.971 100,00%
- geluidzone - luchtvaart 35-40 Ke (art. 6.2) 35.718 58,58%

- luchtvaartverkeerzone - ils verstoringsgebied 1 (art. 6.3) 43.439 71,25%
- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 6.4) 60.971 100,00%