Leeuwarden - Dairy Campus en omgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.01005BP00 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.01005BP00-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.722.468 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 318.921 18,52%
- Agrarisch - Onderzoek en onderwijs (art. 4) 1.283.525 74,52%

- Verkeer - Railverkeer (art. 5) 13.909 0,81%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 55.733 3,24%

- Water (art. 7) 26.337 1,53%
- Water - Vaarweg (art. 8) 20.976 1,22%

- Wonen (art. 9) 3.065 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 10) 15.393 0,89%
- Leiding - Hoogspanning (art. 11) 10.547 0,61%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 12) 66.485 3,86%

- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 13) 50.487 2,93%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 14) 34.890 2,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 18.2) 161.509 9,38%

- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 18.3) 1.722.468 100,00%

- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 18.4) 1.722.468 100,00%
- vrijwaringszone - vaarweg beheer (art. 18.1) 16.673 0,97%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Boksumerdyk