7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Leeuwarden - Dairy Campus en omgeving heeft op 25-04-2019 de status ontwerp gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.01005BP00
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0080.01005BP00-OW01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.722.468 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 318.921 18,52%
- Agrarisch - Onderzoek en onderwijs (art. 4) 1.283.525 74,52%

- Verkeer - Railverkeer (art. 5) 13.909 0,81%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 55.733 3,24%

- Water (art. 7) 26.337 1,53%
- Water - Vaarweg (art. 8) 20.976 1,22%

- Wonen (art. 9) 3.065 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 10) 15.393 0,89%
- Leiding - Hoogspanning (art. 11) 10.547 0,61%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 12) 66.485 3,86%

- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 13) 50.487 2,93%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 14) 34.890 2,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 18.2) 161.509 9,38%

- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 18.3) 1.722.468 100,00%

- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 18.4) 1.722.468 100,00%
- vrijwaringszone - vaarweg beheer (art. 18.1) 16.673 0,97%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Boksumerdyk