Leeuwarden - Dairy Campus en omgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden
DossierNL.IMRO.0080.01005BP00
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0080.01005BP00-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 25-04-2019
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.722.468 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 1.602.446 93,03%
- Agrarisch (art. 3) 318.921 18,52%
- Agrarisch - Onderzoek en onderwijs (art. 4) 1.283.525 74,52%
Verkeer 69.643 4,04%
- Verkeer - Railverkeer (art. 5) 13.909 0,81%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 55.733 3,24%
Water 47.313 2,75%
- Water (art. 7) 26.337 1,53%
- Water - Vaarweg (art. 8) 20.976 1,22%
Wonen 3.065 0,18%
- Wonen (art. 9) 3.065 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 92.425 5,37%
Leiding - Gas (art. 10) 15.393 0,89%
Leiding - Hoogspanning (art. 11) 10.547 0,61%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 12) 66.485 3,86%
Waarde 85.377 4,96%
Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 13) 50.487 2,93%
Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 14) 34.890 2,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 161.509 9,38%
geluidzone - industrie (art. 18.2) 161.509 9,38%
Luchtvaartverkeerzone 1.722.468 100,00%
luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 18.3) 1.722.468 100,00%
Vrijwaringszone 1.739.141 100,97%
vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 18.4) 1.722.468 100,00%
vrijwaringszone - vaarweg beheer (art. 18.1) 16.673 0,97%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Leeuwarden - Kamerverhuur detail kaart
Uitspraak Bûtengebiet detail kaart
Bûtengebiet detail kaart
Bûtengebiet detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - 2e fase uitbreiding Dairy Campus Boksumerdyk 11 Leeuwarden detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verdaagde aangevraagde vergunning Burmaniastraat 2, (11033740) realiseren van 2 appartementen in bestaand pand, einddatum 03-10-2019. detail
Vaststelling welstandsrichtlijnen Leeuwarden - WTC Cambuur detail
Vertrokken naar onbekende bestemming. detail
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 32 detail
Onttrekking aan de openbaarheid van de steeg nabij het Suringarpad te Leeuwarden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boksumerdyk Leeuwarden detail

Meer weten over adressen?