Leeuwarden Buitengebied - Realisatie Nijkleaster It Westerhus 1 Hilaard

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.01008BP00 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.01008BP00-VO01 Planstatus voorontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.231 100%

Enkelbestemming m2 %
- Maatschappelijk (art. 3) 10.231 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 4) 4.150 40,57%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 5) 6.080 59,43%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 8.1) 10.231 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
It Westerhûs