7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Binnenstad heeft op 17-12-2012 de status vastgesteld gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.02002BP00
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0080.02002BP00-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 709.643 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 523 0,07%

- Centrum - 1 (art. 4) 31.352 4,42%
- Centrum - 2 (art. 5) 30.798 4,34%
- Centrum - 3 (art. 6) 17.761 2,50%
- Centrum - 4 (art. 7) 19.804 2,79%
- Centrum - 5 (art. 8) 8.923 1,26%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 19.016 2,68%
- Cultuur en ontspanning - Uit te werken (art. 27) 3.079 0,43%

- Detailhandel (art. 10) 123 0,02%

- Gemengd - 1 (art. 11) 27.206 3,83%
- Gemengd - 2 (art. 12) 57.755 8,14%
- Gemengd - Wonen (art. 13) 13.030 1,84%

- Groen (art. 14) 34.615 4,88%

- Horeca (art. 15) 4.150 0,58%

- Kantoor (art. 16) 31.869 4,49%

- Maatschappelijk (art. 17) 17.591 2,48%

- Tuin - Binnentuin (art. 18) 16.141 2,27%

- Verkeer (art. 19) 16.763 2,36%
- Verkeer - Parkeergarage (art. 20) 5.432 0,77%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 21) 5.728 0,81%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 22) 202.321 28,51%

- Water (art. 23) 57.184 8,06%

- Wonen (art. 24) 37.159 5,24%
- Wonen - Wooncentrum (art. 25) 5.009 0,71%
- Wonen - Woongebouw (art. 26) 46.311 6,53%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 42.242 5,95%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 38.228 5,39%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 442.007 62,29%
- Waarde - Archeologisch gemeentelijk monument (art. 31) 148.459 20,92%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 32) 692.852 97,63%
- Waarde - Monumentale bomen (art. 33) 2.053 0,29%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geluidsgevoelige functie (art. 36.1) 2.587 0,36%
- milieuzone - leeflaag (art. 36.2) 5.610 0,79%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 22) 741 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 21) 1.031 0,15%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 16) 4.495 0,63%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 11) 921 0,13%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Cultuur en ontspanning - Uit te werken , dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 709.643 100%
Enkelbestemming 0,43%