Wijzigingsplan Leeuwarden - Lân fan Taal

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.02002WP02 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.02002WP02-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 520 100%

Enkelbestemming m2 %
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 3) 520 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 4) 520 100,00%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 5) 520 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Heer Ivostraatje