7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Vosseparkwijk heeft op 19-12-2011 de status vastgesteld gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.03002BP00
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0080.03002BP00-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 734.235 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 2.683 0,37%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 4) 76 0,01%

- Detailhandel (art. 5) 152 0,02%

- Dienstverlening (art. 6) 4.371 0,60%

- Gemengd - 1 (art. 7) 2.212 0,30%
- Gemengd - 2 (art. 8) 3.391 0,46%

- Groen (art. 9) 26.846 3,66%
- Groen - Park (art. 10) 24.094 3,28%

- Kantoor (art. 11) 119.581 16,29%

- Maatschappelijk (art. 12) 13.083 1,78%

- Tuin (art. 13) 60.418 8,23%

- Verkeer (art. 14) 97.177 13,24%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 15) 9.124 1,24%
- Verkeer - Verblijf (art. 16) 107.141 14,59%

- Water - Vaarweg (art. 17) 26.805 3,65%

- Wonen (art. 18) 208.700 28,42%
- Wonen - Wooncentrum (art. 19) 2.099 0,29%
- Wonen - Woongebouw (art. 20) 26.283 3,58%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 21) 6.826 0,93%

- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 22) 81.192 11,06%
- Waarde - Monumentale bomen (art. 23) 1.472 0,20%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 1) 14.691 2,00%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 2) 182.702 24,88%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 11) 5.469 0,74%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 11) 7.119 0,97%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 17) 2.500 0,34%