projectbesluit LEEUWARDEN-TRAMKWARTIER

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03002PB01 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.03002PB01-VS01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.146 100%

Besluitgebied naam m2 %
projectbesluit LEEUWARDEN-TRAMKWARTIER 4.146 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%