Bestemmingsplan Uitvaartcentrum Noorderhof (Sem Dresdenstraat 6)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03003BP01 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.03003BP01-OW02 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.791 100%

Enkelbestemming m2 %
- Maatschappelijk (art. 3) 7.279 93,43%

- Verkeer - Verblijf (art. 4) 512 6,57%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 6) 2.248 28,85%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Sem Dresdenstraat