Bestemmingsplan Bilgaard, Leeuwarder Bos en omgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03004BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.03004BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.486.915 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 292.687 11,77%
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 4) 40.860 1,64%

- Bedrijf (art. 5) 5.110 0,21%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 32 0,00%

- Bos (art. 7) 849.552 34,16%

- Detailhandel (art. 8) 27 0,00%

- Dienstverlening (art. 9) 1.244 0,05%

- Gemengd (art. 10) 26.007 1,05%

- Groen (art. 11) 255.433 10,27%

- Maatschappelijk (art. 12) 55.356 2,23%

- Recreatie (art. 13) 11.617 0,47%
- Recreatie - Volkstuin (art. 14) 23.138 0,93%

- Tuin (art. 15) 88.172 3,55%

- Verkeer (art. 16) 72.926 2,93%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 281.556 11,32%

- Water (art. 18) 128.538 5,17%

- Wonen (art. 19) 284.882 11,46%
- Wonen - Bijzonder Woongebouw (art. 20) 34.362 1,38%
- Wonen - Woongebouw (art. 21) 35.415 1,42%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 22) 14.522 0,58%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 9.279 0,37%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 110.980 4,46%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 1.519.136 61,09%
- Waarde - Monumentale bomen (art. 26) 2.916 0,12%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 29.1) 817.926 32,89%
- geluidzone - luchtvaart 35 ke (art. 29.2) 128.632 5,17%
- geluidzone - luchtvaart 40 ke (art. 29.2) 28.035 1,13%

- luchtvaartverkeerzone - ils verstoringsgebied (art. 29.4) 2.365.868 95,13%
- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 29.5) 154.975 6,23%

- veiligheidszone - lpg (art. 29.6) 2.757 0,11%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 31) 28.684 1,15%