Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Bilgaard, Leeuwarder Bos en omgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden
DossierNL.IMRO.0080.03004BP00
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0080.03004BP00-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-10-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.486.915 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 333.547 13,41%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 292.687 11,77%
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 4) 40.860 1,64%
Bedrijf 5.142 0,21%
- Bedrijf (art. 5) 5.110 0,21%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 32 0,00%
Bos 849.552 34,16%
- Bos (art. 7) 849.552 34,16%
Detailhandel 27 0,00%
- Detailhandel (art. 8) 27 0,00%
Dienstverlening 1.244 0,05%
- Dienstverlening (art. 9) 1.244 0,05%
Gemengd 26.007 1,05%
- Gemengd (art. 10) 26.007 1,05%
Groen 255.433 10,27%
- Groen (art. 11) 255.433 10,27%
Maatschappelijk 55.356 2,23%
- Maatschappelijk (art. 12) 55.356 2,23%
Recreatie 34.755 1,40%
- Recreatie (art. 13) 11.617 0,47%
- Recreatie - Volkstuin (art. 14) 23.138 0,93%
Tuin 88.172 3,55%
- Tuin (art. 15) 88.172 3,55%
Verkeer 354.481 14,25%
- Verkeer (art. 16) 72.926 2,93%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 281.556 11,32%
Water 128.538 5,17%
- Water (art. 18) 128.538 5,17%
Wonen 354.659 14,26%
- Wonen (art. 19) 284.882 11,46%
- Wonen - Bijzonder Woongebouw (art. 20) 34.362 1,38%
- Wonen - Woongebouw (art. 21) 35.415 1,42%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 14.522 0,58%
Leiding - Water (art. 22) 14.522 0,58%
Waarde 1.642.311 66,04%
Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 9.279 0,37%
Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 110.980 4,46%
Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 1.519.136 61,09%
Waarde - Monumentale bomen (art. 26) 2.916 0,12%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 974.593 39,19%
geluidzone - industrie (art. 29.1) 817.926 32,89%
geluidzone - luchtvaart 35 ke (art. 29.2) 128.632 5,17%
geluidzone - luchtvaart 40 ke (art. 29.2) 28.035 1,13%
Luchtvaartverkeerzone 2.520.843 101,36%
luchtvaartverkeerzone - ils verstoringsgebied (art. 29.4) 2.365.868 95,13%
luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 29.5) 154.975 6,23%
Veiligheidszone 2.757 0,11%
veiligheidszone - lpg (art. 29.6) 2.757 0,11%
Wro-zone 28.684 1,15%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 31) 28.684 1,15%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Leeuwarden - Kamerverhuur vastgesteld 25-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reparatieplan Bûtengebiet en doarpen ontwerp 28-07-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 58 woningen De Jokse 17 (Adelaarkerk) vastgesteld 10-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Rengerspark en omgeving vastgesteld 30-11-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 18 grondgebonden woningen Skrok hoek Ymedam vastgesteld 17-09-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Horecabeleid Leeuwarden 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Reglement culturele prijzen gemeente Leeuwarden 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
overig Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 15 11-04-2019 11-06-2019 detail
overig Gemeente Leeuwarden – Verkiezing Europees Parlement – Stemmen met een kiezerspas 11-04-2019 11-06-2019 detail
overig Gemeente Leeuwarden - Verkiezing Europees parlement - Stemmen bij volmacht 11-04-2019 11-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
de Fennen Leeuwarden detail
Fennenplein Leeuwarden detail
Anjenplein Leeuwarden detail
Brandemeer Leeuwarden detail
de Gealanden Leeuwarden detail
Dammelaan Leeuwarden detail
Mr. P.J. Troelstraweg Leeuwarden detail
Jelsumerbinnenpad Leeuwarden detail
de Kei Leeuwarden detail
Ludinga Leeuwarden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox