Leeuwarden - Energiecampus

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03006BP00 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.03006BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 532.221 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 85.302 16,03%

- Bedrijventerrein - Energiecampus (art. 4) 148.785 27,96%

- Groen (art. 5) 233.181 43,81%

- Verkeer (art. 6) 10.251 1,93%

- Water - Vaarweg (art. 7) 54.702 10,28%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 11.1) 245.882 46,20%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.5) 85.302 16,03%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Bisschopsrak