Leeuwarden - Newtonpark 1-2-3 e.o.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03007BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.03007BP00-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.567.131 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 238.455 15,22%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 119 0,01%
- Bedrijf - Opslag - Voorlopige bestemming 1 (art. 5) 29.644 1,89%
- Bedrijf - Opslag - Voorlopige bestemming 2 (art. 6) 7.071 0,45%

- Bedrijventerrein (art. 7) 365.922 23,35%
- Bedrijventerrein - Uit te werken (art. 8) 323.321 20,63%

- Verkeer (art. 9) 488.093 31,15%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 56.720 3,62%

- Water - Vaarweg (art. 11) 57.788 3,69%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 12) 52.538 3,35%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 16.1) 546.226 34,86%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Bedrijventerrein - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Bedrijventerrein - Uit te werken 20,63%