Omgevingsvergunning Leeuwarden - Gronddepots, werkterreinen en werkwegen Haak Midden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03007PB02 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.03007PB02-OW01 Planstatus ontwerp Teksten besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 112.768 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Gronddepots, werkterreinen en werkwegen Haak Midden 112.768 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%