Bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03008BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.03008BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 134.777 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 6.472 4,80%

- Maatschappelijk (art. 4) 6.788 5,04%

- Tuin (art. 5) 7.822 5,80%

- Verkeer (art. 6) 11.825 8,77%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 20.186 14,98%

- Water (art. 8) 6.083 4,51%

- Wonen (art. 9) 39.661 29,43%
- Wonen - Deelgebied 9 (art. 10) 362 0,27%
- Wonen - Uit te werken 1 (art. 13) 14.396 10,68%
- Wonen - Uit te werken 2 (art. 14) 6.374 4,73%
- Wonen - Woongebouw (art. 11) 6.304 4,68%
- Wonen - Zorgcentrum (art. 12) 8.505 6,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Monumentale bomen (art. 15) 107 0,08%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - ontheffingsgebied (art. 12) 1.061 0,79%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 4) 3.233 2,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken 1, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 1 10,68% Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 2 4,73%