Welstandsrichtlijnen Leeuwarden - Voormalige LPF locatie

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03010WR01 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.03010WR01-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 25.731 100%

Besluitgebied naam m2 %
Welstandsrichtlijnen Leeuwarden - Voormalige LPF locatie 25.731 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%