Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o., Deelplan Zuidoost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03016BP00 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.03016BP00-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.408 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 955 14,90%

- Tuin (art. 4) 663 10,34%

- Wonen (art. 5) 4.791 74,77%