Leeuwarden - Rengerspark en omgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03017BP00 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.03017BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 715.116 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 7.103 0,99%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 768 0,11%

- Bedrijventerrein - Kenniscentrum (art. 5) 32.395 4,53%

- Dienstverlening (art. 6) 2.248 0,31%

- Groen (art. 7) 14.678 2,05%
- Groen - Park (art. 8) 76.693 10,72%

- Maatschappelijk (art. 9) 33.419 4,67%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 10) 45.648 6,38%
- Maatschappelijk - Onderwijs (art. 11) 101.954 14,26%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 12) 21.697 3,03%

- Sport (art. 13) 25.090 3,51%

- Tuin (art. 14) 29.908 4,18%

- Verkeer (art. 15) 41.793 5,84%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 16) 3.778 0,53%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 99.180 13,87%

- Water (art. 18) 35.663 4,99%

- Wonen (art. 19) 95.319 13,33%
- Wonen - Wooncentrum (art. 20) 22.470 3,14%
- Wonen - Woongebouw (art. 21) 25.311 3,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 22) 4.637 0,65%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 35.710 4,99%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 24) 55.900 7,82%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 25) 13.273 1,86%
- Waarde - Monumentale bomen (art. 26) 22.564 3,16%