Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zwette VI

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03019BP00 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.03019BP00-VO01 Planstatus voorontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 414.125 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 294.718 71,17%

- Groen - Water (art. 4) 105.385 25,45%

- Verkeer (art. 5) 6.681 1,61%
- Verkeer - Railverkeer (art. 6) 6.148 1,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 7) 6.323 1,53%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 8) 6.148 1,48%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - vaarweg beheer (art. 12.1) 24.811 5,99%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Tsjusterewei
Snelliusweg