7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Gedeeltelijke omlegging gasleiding heeft op 31-01-2018 de status vastgesteld gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.03020BP00
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0080.03020BP00-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 17.298 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 5.114 29,56%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 160 0,92%

- Bedrijventerrein (art. 5) 544 3,15%

- Cultuur en ontspanning - Evenemententerrein (art. 6) 112 0,65%

- Groen (art. 7) 2.853 16,49%

- Verkeer (art. 8) 4.035 23,32%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 9) 103 0,60%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 1.270 7,34%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 11) 1.141 6,60%

- Water - Vaarweg (art. 12) 1.966 11,36%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 13) 11.714 67,72%
- Leiding - Hoogspanning (art. 14) 917 5,30%
- Leiding - Riool (art. 15) 112 0,65%

- Waarde - Cultuurhistorie (art. 16) 520 3,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 20.1) 3.750 21,68%

- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 20.2) 11.678 67,51%

- overige zone - aardgastransportleiding vervalt (art. 20.3) 5.583 32,28%