Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur heeft op 04-04-2019 de status ontwerp gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.03022BP00
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0080.03022BP00-OW01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 290.378 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 1.392 0,48%

- Cultuur en ontspanning - Evenemententerrein (art. 4) 38.738 13,34%
- Cultuur en ontspanning - Leisure (art. 5) 16.595 5,71%
- Cultuur en ontspanning - Stadiongebied (art. 6) 37.056 12,76%

- Detailhandel - Supermarkt (art. 7) 7.664 2,64%

- Groen (art. 8) 19.610 6,75%

- Horeca (art. 9) 2.158 0,74%

- Verkeer (art. 10) 8.916 3,07%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 11) 106.048 36,52%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 12) 18.640 6,42%

- Wonen - Uit te werken (art. 13) 7.902 2,72%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 14) 4.202 1,45%
- Leiding - Water (art. 15) 1.734 0,60%

- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 16) 6.768 2,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 20.1) 156.928 54,04%

- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 20.2) 290.378 100,00%

- overige zone - overloop parkeren (art. 20.3) 25.659 8,84%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 290.378 100%
Enkelbestemming 2,72%