Bestemmingsplan Leeuwarden - Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03022BP00 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.03022BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 290.378 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 1.392 0,48%

- Cultuur en ontspanning - Evenemententerrein (art. 4) 38.738 13,34%
- Cultuur en ontspanning - Leisure (art. 5) 16.595 5,71%
- Cultuur en ontspanning - Stadiongebied (art. 6) 37.056 12,76%

- Detailhandel - Supermarkt (art. 7) 7.664 2,64%

- Groen (art. 8) 19.610 6,75%

- Horeca (art. 9) 2.158 0,74%

- Verkeer (art. 10) 8.916 3,07%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 11) 106.048 36,52%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 12) 18.640 6,42%

- Wonen - Uit te werken (art. 13) 7.902 2,72%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 14) 4.202 1,45%
- Leiding - Water (art. 15) 1.734 0,60%

- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 16) 6.768 2,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 20.1) 156.928 54,04%

- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 20.2) 290.378 100,00%

- overige zone - overloop parkeren (art. 20.3) 25.659 8,84%

- veiligheidszone - nutsbedrijven (art. 20.4) 196 0,07%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 2,72%