Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zwette V heeft op 09-05-2019 de status voorontwerp gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.03023BP00
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0080.03023BP00-VO01
Planstatus
voorontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 409.367 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 246.358 60,18%

- Groen (art. 4) 37.856 9,25%

- Zonnepark (art. 7) 25.080 6,13%

- Verkeer (art. 5) 36.998 9,04%

- Water (art. 6) 63.074 15,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 8) 45.544 11,13%

- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 9) 37.770 9,23%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 13.1) 72.202 17,64%

- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 13.3) 409.367 100,00%

- vrijwaringszone - vaarweg beheer (art. 13.2) 2.728 0,67%