Leeuwarden - woningbouw Brandemeer en de Kei

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03025BP00 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.03025BP00-VO01 Planstatus voorontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.284 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 1.642 15,97%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 2.045 19,89%

- Wonen (art. 5) 3.831 37,26%
- Wonen - Woongebouw (art. 6) 2.568 24,97%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - ils verstoringsgebied (art. 10.1) 10.284 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Brandemeer
de Kei