Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk Zuidwest

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.04001BP00 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.04001BP00-VS01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 77.017 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 13.352 17,34%

- Tuin (art. 4) 9.863 12,81%

- Verkeer - Verblijf (art. 5) 13.381 17,37%

- Water (art. 6) 14.093 18,30%

- Wonen - 1 (art. 7) 4.330 5,62%
- Wonen - 2 (art. 8) 7.863 10,21%
- Wonen - 3 (art. 9) 3.376 4,38%
- Wonen - 4 (art. 10) 3.567 4,63%
- Wonen - Woongebouw (art. 11) 7.193 9,34%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 12) 4.819 6,26%