Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster heeft op 29-10-2012 de status vastgesteld gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.04005BP00
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0080.04005BP00-VG02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.809.966 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 39.139 1,03%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 125 0,00%

- Cultuur en ontspanning - Dierentuin (art. 5) 113.620 2,98%

- Natuur (art. 6) 999.187 26,23%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 7) 1.629.556 42,77%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 8) 209.440 5,50%

- Sport - Golfbaan (art. 9) 689.027 18,08%

- Tuin (art. 10) 22.532 0,59%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 11) 77.502 2,03%

- Water - Vaarweg (art. 12) 17.556 0,46%

- Wonen (art. 13) 10.097 0,27%
- Wonen - Bastioneiland (art. 14) 2.185 0,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 15) 10.351 0,27%
- Leiding - Water (art. 16) 76.939 2,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 20.1) 502.234 13,18%