Omgevingsvergunning Leeuwarden - Toiletgebouw Kleine wielen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.04005OGV01 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.04005OGV01-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 117 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Toiletgebouw Kleine wielen 117 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%