Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.04008BP00 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.04008BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 641.989 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 7.043 1,10%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 197 0,03%

- Bedrijventerrein (art. 5) 83 0,01%

- Detailhandel (art. 6) 10.770 1,68%

- Gemengd (art. 7) 79.654 12,41%

- Groen (art. 8) 9.961 1,55%

- Horeca (art. 9) 454 0,07%

- Kantoor (art. 10) 8.995 1,40%

- Maatschappelijk (art. 11) 10.350 1,61%

- Tuin (art. 12) 34.008 5,30%

- Verkeer (art. 13) 86.723 13,51%
- Verkeer - Parkeergarage (art. 14) 3.315 0,52%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 15) 6.122 0,95%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 13.269 2,07%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 112.823 17,57%

- Water (art. 18) 53.269 8,30%

- Wonen (art. 19) 159.884 24,90%
- Wonen - Woongebouw (art. 20) 45.064 7,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 21) 6.226 0,97%
- Leiding - Water (art. 22) 26.441 4,12%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 151.161 23,55%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 24) 333.826 52,00%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 25) 24.272 3,78%
- Waarde - Monumentale bomen (art. 26) 2.593 0,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 30.1) 265.141 41,30%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 30.2) 743 0,12%