Omgevingsvergunning Leeuwarden - Renovatie en nieuwbouw appartementen Kanaalstraat 9 – 11

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.04008OGV07 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.04008OGV07-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 607 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Renovatie en nieuwbouw appartementen Kanaalstraat 9 – 11 607 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Kanaalstraat