projectbesluit LEEUWARDEN-TJERK HIDDESSTRAAT 29

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.04008PB01 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.04008PB01-OW01 Planstatus ontwerp Teksten besluitdocument   voorschriften/regels   toelichting   bijlage bij toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 130 100%

Besluitgebied naam m2 %
projectbesluit LEEUWARDEN-TJERK HIDDESSTRAAT 29 130 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Tjerk Hiddesstraat