Bestemmingsplan Indische Buurt

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.04009BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.04009BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 125.752 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 236 0,19%

- Detailhandel (art. 4) 53 0,04%

- Gemengd (art. 5) 7.857 6,25%

- Groen (art. 6) 1.547 1,23%

- Horeca (art. 7) 325 0,26%

- Tuin (art. 8) 14.348 11,41%

- Verkeer (art. 9) 13.405 10,66%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 10) 30.411 24,18%

- Wonen (art. 11) 51.440 40,91%
- Wonen - Bijzonder Woongebouw (art. 12) 1.198 0,95%
- Wonen - Woongebouw (art. 13) 4.930 3,92%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 14) 16.329 12,98%