Leeuwarden - De Centrale en omgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.04011BP00 Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0080.04011BP00-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 101.368 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 4.492 4,43%

- Detailhandel (art. 4) 65.566 64,68%

- Verkeer (art. 5) 17.229 17,00%

- Water (art. 6) 4.491 4,43%
- Water - Vaarweg (art. 7) 9.588 9,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 8) 3.067 3,03%
- Leiding - Water (art. 9) 5.507 5,43%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
De Centrale
Kanaalweg