Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.04017BP00 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.04017BP00-VO01 Planstatus voorontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 834.407 100%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - geluidgevoelig object (art. 6) 3.763 0,45%
- overige zone - groot evenement (art. 3.1) 652.959 78,25%
- overige zone - kamperen toegestaan (art. 3.1) 58.677 7,03%
- overige zone - klein evenement (art. 3.1) 95.539 11,45%
- overige zone - middelgroot evenement (art. 3.1) 314.220 37,66%
- overige zone - parkeren voor evenementen uitgesloten (art. 3.2) 4.228 0,51%