Bestemmingsplan OBS De Weide, Raaigras 28 te Leeuwarden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.05001BP01 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.05001BP01-OW02 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.730 100%

Enkelbestemming m2 %
- Maatschappelijk (art. 3) 6.730 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Raaigras