7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Achter de Hoven heeft op 10-10-2012 de status ontwerp gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.05003BP00
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0080.05003BP00-OW02
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 423.819 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 3.451 0,81%
- Bedrijf - Kwekerijbedrijf (art. 4) 11.779 2,78%
- Bedrijf - Mediabedrijf (art. 5) 26.882 6,34%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 70 0,02%

- Groen (art. 7) 34.618 8,17%

- Maatschappelijk (art. 8) 62.679 14,79%

- Sport (art. 9) 5.662 1,34%

- Tuin (art. 10) 25.811 6,09%

- Verkeer (art. 11) 103 0,02%
- Verkeer - Pad (art. 12) 4.209 0,99%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 13) 1.822 0,43%
- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 17.092 4,03%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 68.165 16,08%

- Water (art. 16) 17.979 4,24%

- Wonen (art. 17) 101.697 24,00%
- Wonen - Wooncentrum (art. 18) 23.847 5,63%
- Wonen - Woongebouw (art. 19) 13.544 3,20%
- Wonen - Woonwagencentrum (art. 20) 4.408 1,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 21) 76 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 25.1) 238.175 56,20%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 25.2) 72.499 17,11%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 27) 11.901 2,81%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 27) 25.622 6,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 27) 29.086 6,86%