Bestemmingsplan Achter de Hoven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.05003BP00 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.05003BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 423.819 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 3.451 0,81%
- Bedrijf - Kwekerijbedrijf (art. 4) 11.779 2,78%
- Bedrijf - Mediabedrijf (art. 5) 26.882 6,34%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 70 0,02%

- Groen (art. 7) 34.618 8,17%

- Maatschappelijk (art. 8) 62.679 14,79%

- Sport (art. 9) 5.662 1,34%

- Tuin (art. 10) 25.811 6,09%

- Verkeer (art. 11) 103 0,02%
- Verkeer - Pad (art. 12) 4.209 0,99%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 13) 1.822 0,43%
- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 17.092 4,03%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 68.165 16,08%

- Water (art. 16) 17.979 4,24%

- Wonen (art. 17) 101.697 24,00%
- Wonen - Wooncentrum (art. 18) 23.847 5,63%
- Wonen - Woongebouw (art. 19) 13.544 3,20%
- Wonen - Woonwagencentrum (art. 20) 4.408 1,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 21) 76 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 25.1) 238.175 56,20%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 25.2) 72.499 17,11%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 27) 11.901 2,81%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 27) 25.622 6,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 27) 29.086 6,86%