bestemmingsplan Wielenpôlle, Schepenbuurt, de Plantage en omgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.05005BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.05005BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 610.501 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 62.599 10,25%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 181 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 5) 2.049 0,34%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 6) 25.517 4,18%

- Gemengd (art. 7) 22.782 3,73%

- Groen (art. 8) 83.032 13,60%

- Horeca (art. 9) 732 0,12%

- Maatschappelijk (art. 10) 54.775 8,97%
- Maatschappelijk - Justitiële Inrichting (art. 11) 39.994 6,55%

- Recreatie - Jachthaven (art. 12) 5.602 0,92%

- Sport (art. 13) 49.903 8,17%

- Tuin (art. 14) 8.531 1,40%

- Verkeer (art. 15) 52.978 8,68%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 62.080 10,17%

- Water (art. 17) 45.327 7,42%

- Wonen (art. 18) 38.604 6,32%
- Wonen - Bijzonder woongebouw (art. 19) 22.874 3,75%
- Wonen - Woongebouw (art. 20) 26.081 4,27%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 21) 6.861 1,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 22) 25.836 4,23%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 23) 39 0,01%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 12.596 2,06%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 27.1) 470.995 77,15%

- veiligheidszone - lpg (art. 27.2) 4.582 0,75%