projectbesluit LEEUWARDEN - VISKRAAM DRACHTSTERWEG

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.05005PB01 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.05005PB01-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   voorschriften/regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 297 100%

Besluitgebied naam m2 %
projectbesluit LEEUWARDEN - VISKRAAM DRACHTSTERWEG 297 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Drachtsterweg