Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aanvullen van rijschool met recreatieve activiteiten aan Orionweg 43

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.05009PB01 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.05009PB01-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 14.823 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aanvullen van rijschool met recreatieve activiteiten aan Orionweg 43 14.823 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Orionweg