Bestemmingsplan Leeuwarden - Watercampus

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.05010BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.05010BP00-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 31.471 100%

Enkelbestemming m2 %
- Dienstverlening (art. 3) 14.360 45,63%

- Groen (art. 4) 11.762 37,37%

- Verkeer (art. 5) 3.314 10,53%

- Water (art. 6) 2.035 6,46%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Oostergoweg