Bestemmingsplan Leeuwarden - Watercampus

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden
DossierNL.IMRO.0080.05010BP00
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0080.05010BP00-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 21-01-2013
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 31.471 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Dienstverlening 14.360 45,63%
- Dienstverlening (art. 3) 14.360 45,63%
Groen 11.762 37,37%
- Groen (art. 4) 11.762 37,37%
Verkeer 3.314 10,53%
- Verkeer (art. 5) 3.314 10,53%
Water 2.035 6,46%
- Water (art. 6) 2.035 6,46%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Leeuwarden - Kamerverhuur detail kaart
Leeuwarden - Huizum detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Watercampus detail kaart
Bestemmingsplan Achter de Hoven detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Watercampus detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 34 detail
Verleende standplaatsvergunning Lange Pijp, (11035085) promotie, op 1 september 2019, verzenddatum 13-08-2019. detail
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen Waagplein, Lange Pijp, (11035038) Fietsendreggen, op 30-08-2019. detail
Verleende standplaatsvergunning Lange Pijp, (11035028) promotie, op 11 oktober 2019, verzenddatum 09-08-2019. detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Sixmastraat 68, (11035117) brandveilig gebruiken van het pand. detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oostergoweg Leeuwarden detail

Meer weten over adressen?