Leeuwarden - Aldlân / Pieter Christiaanpark

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.05012BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.05012BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.383.501 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 13.264 0,96%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 763 0,06%

- Detailhandel (art. 5) 4.024 0,29%

- Groen (art. 6) 192.585 13,92%

- Horeca (art. 7) 3.375 0,24%

- Maatschappelijk (art. 8) 59.209 4,28%

- Tuin (art. 9) 109.365 7,90%

- Verkeer (art. 10) 127.944 9,25%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 11) 240.605 17,39%

- Water (art. 12) 39.419 2,85%
- Water - Vaarweg (art. 13) 75.755 5,48%

- Wonen (art. 14) 403.266 29,15%
- Wonen - Wooncentrum (art. 15) 88.344 6,39%
- Wonen - Woongebouw (art. 16) 25.568 1,85%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 17) 4.409 0,32%
- Leiding - Water (art. 18) 51.637 3,73%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 77.414 5,60%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 20) 6.288 0,45%
- Waarde - Monumentale bomen (art. 21) 339 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 25.1) 45.415 3,28%

- veiligheidszone - lpg (art. 25.2) 3.150 0,23%