Omgevingsvergunning Leeuwarden - Appartementencomplex tussen Oostergoplein, Aldlânsdyk en Hempenserweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.05012PB01 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.05012PB01-OH01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.210 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Appartementencomplex tussen Oostergoplein, Aldlânsdyk en Hempenserweg 2.210 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Verlengde Schrans