• Bestemmingsplannen»
  • Leeuwarden»
  • Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met woonvorm voor 42 appartementen en bouw woongebouw met 24 reguliere appartementen

Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met woonvorm voor 42 appartementen en bouw woongebouw met 24 reguliere appartementen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.05013OGV02 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.05013OGV02-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.373 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met woonvorm voor 42 appartementen en bouw woongebouw met 24 reguliere appartementen 3.373 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan