Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan De Zuidlanden, plandeel Wiarda heeft op 29-11-2010 de status vastgesteld gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.06003BP00
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0080.06003BP00-VG04
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 296.220 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd (art. 3) 19.351 6,53%

- Groen (art. 4) 35.883 12,11%

- Verkeer (art. 5) 17.004 5,74%

- Water (art. 6) 37.632 12,70%

- Woongebied (art. 7) 186.351 62,91%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 8) 1.726 0,58%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - weg (art. 11) 30.963 10,45%

- milieuzone - geluidsgevoelige functie (art. 11) 32.954 11,12%