Bestemmingsplan Leeuwarden - Drachtsterweg e.o. (incl. nieuw Aquaduct)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.06005BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.06005BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 149.677 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 50.603 33,81%

- Verkeer (art. 4) 83.207 55,59%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 6.624 4,43%

- Water (art. 6) 8.026 5,36%
- Water - Vaarweg (art. 7) 1.215 0,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 8) 12.856 8,59%
- Leiding - Water (art. 9) 6.251 4,18%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 10) 2.399 1,60%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 11) 12.547 8,38%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 12) 11.234 7,51%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: overig - folieconstructie (art. 14.1) 77.356 51,68%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
de Houn